Uncategorized

Výsledky, e-recepty, nové registrácie, vyradenie, iné prosby a požiadavky:)

Tehotné pacientky, ktoré idú na 3D vyšetrenie a potrebujú výsledky veľkého odberu v I. trimestri, si o ne môžu požiadať emailom na ambulanciagpo@gmail.com a zašleme im ich oscanované na email, nemusia kôli tomu chodiť na ambulanciu! Rovnako pacientkám posielame informáciu aj o ostatných výsledkoch, výtery, cytológie, odber krvi – eliminujme telefonovanie a státie v čakárni počas ordinačných hodín…….všetky administratívne záležitosti vybavujeme emailom, riešime všetko čo súvisí s úradmi, e-recepty, výsledky a objednávanie, scanujeme Vám výsledky a riešime administratívu, aby ste nemuseli zbytočne čakať počas dní, keď ordinujeme. Samozrejme, tam kde sa vyžaduje pečiatka, na úradné tlačivo, tam je potrebný osobný kontakt, avšak ak sa v piatok neordinuje, tak tento deň je na to určený…….

Opatrenia na zvládnutie šírenia koronavírusu

Milé naše pacientky, z preventívnych dôvodov v súčasnej situácii, si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie následujúcich opatrení:

1. V prípade akýchkoľvek prejavov akútneho ochorenia ( kýchanie, kašeľ, teplota, časté smrkanie) v žiadnom prípade nechoďte do práce, školy a k lekárovi. Prísne dodržiavajte základné hygienické a proti infekčné opatrenia.

2. Riaďte sa pokynmi MZ SR. Ak sa u Vás vyskytnú príznaky akútneho ochorenia je potrebné telefonicky kontaktovať najprv všeobecného lekára.

3. Prosíme o ohľaduplnosť aj voči nám zdravotníkom, v prípade kontaktu s nakazeným sme nútení zavrieť ambulanciu na 14 dní.