Opatrenia na zvládnutie šírenia koronavírusu

Milé naše pacientky, z preventívnych dôvodov v súčasnej situácii, si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie následujúcich opatrení:

1. V prípade akýchkoľvek prejavov akútneho ochorenia ( kýchanie, kašeľ, teplota, časté smrkanie) v žiadnom prípade nechoďte do práce, školy a k lekárovi. Prísne dodržiavajte základné hygienické a proti infekčné opatrenia.

2. Riaďte sa pokynmi MZ SR. Ak sa u Vás vyskytnú príznaky akútneho ochorenia je potrebné telefonicky kontaktovať najprv všeobecného lekára.

3. Prosíme o ohľaduplnosť aj voči nám zdravotníkom, v prípade kontaktu s nakazeným sme nútení zavrieť ambulanciu na 14 dní.