O nás

MUDr. Barbora Kuncová - Baranovičová

 • v roku 2013 ukončila štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • prvý rok po  štúdiu pracovala na rádiologickom oddelení v Levoči
 • následne pracovala do roku 2017 na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo Svidníku
 • od roku 2018 pracuje na gynekologicko-pôrodníckej klinike UNLP v Košiciach, Trieda SNP 1, kde ju môžete zastihnúť mimo ordinačných hodín našej ambulancie
 • súčasťou tímu ambulancie je od roku 2019

Doc. MUDr.Ján Varga PhD., MHA.

 • v roku 2009 ukončil štúdium na lekárskej  fakulte UPJŠ v Košiciach 
 • v roku 2015 absolvoval postgraduálne štúdium PhD v odbore Gynekológia a Pôrodníctvo na Lekárskej Fakulte, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • následne v roku 2017 získal špecializačnú skúšku v odbore 7.1.9. Gynekológia a pôrodníctvo
  Košice, UPJŠ LF
 • v roku 2018 získal titul MHA na Katedre právnych disciplín,
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava  
 • súčasťou tímu ambulancie je od roku 2016

MUDr. Jozef  Adam, PhD.

 • 1985 – 1987 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
 • 1987 – 1991 Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, štátna skúška v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo
 • 1994 Špecializačná atestácia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa
 • 1999 Špecializačná atestácia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa
 • 2002 Nadstavbová špecializačná atestácia v odbore Klinická onkológia
 • 2006 Obhajoba dizertačnej práce vo vednom odbore gynekológia a pôrodníctvo – PhD
 • 2007 Špecializácia v subšpecializačnom odbore Onkológia v gynekológii
 • 2009 Certifikovaná pracovná činnosť Mamodiagnostika v gynekológii

Adresa ambulancie:

Tatranská 25 /04001 Košice

Fakturačná adresa:

Kladenská 34, 04018 Košice

IČO:

36579521