Ordinačné hodiny

MUDr. Barbora Baranovičová (Kuncová)

02.05. – 08.00 – 13.00, od 13.00 telef. konzul

06.05. – 08.00 – 13.00, od 13.00 telef. konzul

09.05. – 08.00 – 13.00, od 13.00 telef. konzul

13.05. – 08.00 – 13.00, od 13.00 telef. konzul

16.05. – 08.00 – 13.00, od 13.00 telef. konzul

20.05. – 08.00 – 13.00, od 13.00 telef. konzul

21.05. – 16.00 – 18.30

23.05. – 08.00 – 13.00, od 13.00 telef. konzul

27.05. – 08.00 – 13.00, od 13.00 telef. konzul

30.05. – 08.00 – 13.00, od 13.00 telef. konzul

doc. MUDr. Ján Varga, PhD.

07.05. – 08.00 – 13.00

14.05. – 08.00 – 13.00

28.05. – 08.00 – 13.00

MUDr. Jozef Adam, PhD.

15.04. – 16:00 – 19:00 – obsadené

24.04. – 16:00 – 19:00 – obsadené

29.04. – 16:00 – 19:00 – obsadené

objednávanie na máj

– len telefonicky 055 622 56 06

Klinické dni

3., 5., 10., 17., 19., 26.
 klinické dni – akútne stavy, objednávanie na operácie, kolposkopické vyšetrenia – gynekologická ambulancia UNLP Tr. SNP 16, MUDr. Baranovičová

objednávanie a predpis liekov mailom na

ambulanciagpo@gmail.com (055 640 3611 – konzultácie)

odbery a základný výter možno realizovať denne doobeda

Dovolenka

11.-12.04. – zastupuje dr Molokáč, Národná Trieda 27

sestrička vo štvrtok prítomná na ambulancii – možné odbery krvi, výtery z pošvy, administratíva

recepty mailom na ambulanciagpo@gmail.com