Naši partneri

VERTERA GEL je bunkový gel z hnedých morských rias LAMINARIA JAPONICA. Prírodný špecializovaný dietetický produkt terapeutickej výživy. Morská riasa LAMINARIA JAPONICA je známa ideálnym pomerom zloženia esenciálnych aminokyselin, vlákniny, vitamínov, makro a mikro prvkov zásadnych pre krásu, zdravie a spomalenie procesu stárnutia.
 Vďaka výnimočnému výrobnému procesu si gel zachováva všetky zložky v pôvodnej, prírodnej podobe.

Rodinné centrum, ktoré ponúka profesionálne opatrovanie a starostlivosť pre deti od 3 do 12 rokov a to pre zlepšenie podmienok vášho rodinného a pracovného života. Ponúkajú výchovno-vzdelávaciu činnosť obohatenú o tvorivé dielne, tanečnú školu, objavovanie prírody a iné.

Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Paulínyho 63, 040 11 Košice. Denné centrum pre dospelých pacientov s onkologickou diagnózou v rôznom štádiu liečby, ale aj po liečbe. Všetky služby a aktivity sú v Centre pomoci BEZPLATNÉ.