Ďakujeme za správu. Budeme Vás kontaktovať.

Ak už ste naša pacientka a za posledný polrok ste následujúci dotazník ešte nevypĺňala, nájdite si prosím chvíľku na vyplnenie dotazníka zameraného na hodnotenie bezpečnosti pacienta. Týmto krokom nám pomôžete skvalitniť naše služby. Ďakujeme.