Výsledky, e-recepty, nové registrácie, vyradenie, iné prosby a požiadavky:)

Tehotné pacientky, ktoré idú na 3D vyšetrenie a potrebujú výsledky veľkého odberu v I. trimestri, si o ne môžu požiadať emailom na ambulanciagpo@gmail.com a zašleme im ich oscanované na email, nemusia kôli tomu chodiť na ambulanciu! Rovnako pacientkám posielame informáciu aj o ostatných výsledkoch, výtery, cytológie, odber krvi – eliminujme telefonovanie a státie v čakárni počas ordinačných hodín…….všetky administratívne záležitosti vybavujeme emailom, riešime všetko čo súvisí s úradmi, e-recepty, výsledky a objednávanie, scanujeme Vám výsledky a riešime administratívu, aby ste nemuseli zbytočne čakať počas dní, keď ordinujeme. Samozrejme, tam kde sa vyžaduje pečiatka, na úradné tlačivo, tam je potrebný osobný kontakt, avšak ak sa v piatok neordinuje, tak tento deň je na to určený…….