2% z Vašich daní

Občianske združenie
ZDRAVIE NAŠIM ŽENÁM
Klimkovičova 33, 04023 Košice

Cieľ činnosti:

  • výskum Human Papilloma Virus (HPV), jeho diagnostika a liečba. HPV je najčastejšou príčinou zhubného nádoru krčka maternice.
  • zabezpečovanie a poskytovanie informácií o preventívnej starostlivosti ženám,
  • osvetová činnost v oblasti gynekologickej prevencie,
    prevencia nádorových a zápalových ochorení,
  • zabezpečovanie a organizovanie odborných prednášok a školení.

Rozhodnite 2% z dane či inou formou sponzoringu
IČO: 35547758
Číslo účtu IBAN: SK23 7500 0000 0003 1397 2433

Stiahnite si predvyplnené tlačivo na 2%

Predseda združenia
MUDr. Jozef ADAM,PhD.
gynekológ, pôrodník, onkogynekológ